Nieuws over helmplicht speedbikes

Nieuws over helmplicht speedbikes Belangrijke informatie over de nieuwe Speed
E-Bike Norm NTA 8776
Wijzigingen in de wet
Door wijzigingen in de Nederlandse wet- en regelgeving vallen nieuwe
speed E-bikes ook wel Speed Pedelecs of S-EPAC genoemd (elektrische
fietsen met trapondersteuning tot 45 km/h.) vanaf 1 januari 2017 in de
categorie bromfiets. Speed E-bikes die waren toegelaten als “snorfiets”,
voorzien van een blauw kenteken, moeten dus in 2017 worden omgezet
naar “bromfiets”, voorzien van een geel kenteken.
Speciale helm
Voor speed E-bike rijders dreigde het vanaf 1 januari 2017 verplicht te
worden om een brommerhelm te dragen. BOVAG heeft de afgelopen tijd
samen met o.a. de ANWB en de RAI-Vereniging succesvol gelobbyd voor
een aparte norm voor “speed-pedelec” helmen, die beter geschikt zijn voor
gebruik op een dergelijke fiets. Die norm is er nu! Dankzij deze nieuwe
NTA 8776-norm is de verplichte bromfietshelm van de baan. De speciale
speed E-bike helm lijkt op een gewone fietshelm, inclusief ventilatiesleuven,
maar is berekend op hogere valsnelheden en beschermt en groter
deel van het hoofd.
Ontwikkeling bij ABUS
Het afgelopen jaar is er door de productmanagers van ABUS intensief aan
dit project gewerkt. Op dit moment bevindt het project zich in het
afrondende stadium. Deze nieuw ontwikkelde helm, gebaseerd op de
bestaande ABUS Pedelec helm, is op een aantal punten aangepast.
De verwachting is dat de nieuwe NTA 8776 gekeurde helm vanaf begin
2017 leverbaar zal zijn.